Co to jest nadwrażliwość zęba?

Nadwrażliwość zęba jest potoczną nazwą na stan kliniczny fachowo nazywany nadwrażliwością zębiny – struktury anatomicznej zęba całkowicie pokrytej przez szkliwo. Na skutek różnych procesów patologicznych takich jak: atrycja, abrazja, erozja, czy wreszcie próchnica, dochodzi do zniszczenia powierzchni szkliwa i obnażenia fragmentu zębiny i znajdujących się tam zakończeń nerwowych na działanie czynników zewnętrznych. Mogą to być...

bodźce mechaniczne, termiczne, czy też chemiczne, które poprzez zmianę ciśnienia osmotycznego powodują ruch płynu kanalikowego i drażnienie włókien nerwowych. Objawia się to silnym, ostrym i zlokalizowanym bólem, przeważnie krótkotrwałym. Inną przyczyną nadwrażliwości zębów mogą być obnażone szyjki zębowe. Sytuacja taka ma miejsce jako następstwo zbyt intensywnych zabiegów higienicznych, oraz używania szczoteczki o zbyt twardym włosiu. Leczenie jest trudne i często bywa nieskuteczne. Podstawowym postępowaniem jest odbudowa zęba i odizolowanie zębiny od dostępu śliny. W dalszej kolejności używane są lakiery fluorkowe, żywice syntetyczne, oraz szczawian potasu. Zalecana jest również zmiana nawyków higienicznych, oraz szczoteczki na miękką lub średnio miękką.