Czym jest płytka nazębna?

Płytka nazębna (ang. dental plaque) w specjalistycznej literaturze określana jest także mianem biofilmu. Jest to miękki złóg, tworzący się na powierzchniach zębów, a także uzupełnień protetycznych, ściśle do nich przylegający. Klinicznie obserwuje się żółto-brązową masę, której nie można usunąć przez płukanie a jedynie mechanicznie – przez nitkowanie, szczotkowanie. Główny jej składnik stanowią bakterie...

zarówno tlenowe jak i beztlenowe, które zanurzone są w bezpostaciowej matrycy nazywanej matrix. Płytka bakteryjna jest obecnie uważana za główną przyczynę powstawania próchnicy zębów oraz zmian zapalnych przyzębia. Efektywne jej usuwanie jest podstawowym środkiem higieniczno-leczniczym, stosowanym w gabinetach stomatologicznych poprzez zabieg profesjonalnego oczyszczania zębów. Przy użyciu ultradźwiękowego skalera usuwana jest twarda i zmineralizowana płytka w formie kamienia nazębnego, a następnie poprzez mechaniczne szczotkowanie i piaskowanie usuwane są miękkie złogi przylegające do zębów. Zabieg taki kończy się polerowaniem i fluoryzacją kontaktową. pH płytki nazębnej waha się w granicach 5–6 i przy długotrwałej ekspozycji prowadzi do odwapnienia hydroksyapatytów szkliwa i rozwoju próchnicy.