Kiedy niezbędne jest leczenie kanałowe?

Leczenie kanałowe niezbędne jest za każdym razem, gdy uszkodzenie zęba dotyczy jego korzenia lub miazgi. Najczęstszym przypadkiem, w którym stosuje się leczenie kanałowe, jest głęboka próchnica zęba. Jej przyczyny mogą być różne: od nieleczonej próchnicy korony lub korzenia, po bakteryjne zakażenie kieszonki dziąsłowej czy uraz mechaniczny, którego skutkiem jest zakażenie miazgi. Niestety, często się zdarza,...

że głęboka próchnica jest również przyczyną zdecydowanie bardziej niebezpiecznych schorzeń uzębienia, takich jak zgorzel korzenia, również leczona kanałowo. Innymi przyczynami leczenia kanałowego są wszelkiego rodzaju ubytki uzębienia wywołane wiekiem pacjenta (ścieranie się zębów, zanik korzeni), a także – już bez względu na wiek chorego – paradontoza, nieleczony bruksizm czy uszkodzenia wywołane innymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak nałóg obgryzania paznokci czy nadwrażliwość zęba, która w ostateczności może doprowadzić do stanu zapalnego miazgi. Warto też pamiętać, że leczenie kanałowe ordynowane jest w sytuacji, w której istnieją uzasadniające jego przeprowadzenie wskazania natury protetycznej, takie jak wzmocnienie zęba filarowego pod koronę czy wzmocnienie korzenia pod koronę. Inne powody do przeprowadzenia zabiegu endodontycznego można podzielić na naturalne (zakrzywione lub niedrożne kanały zębowe, a także zębiniaki) oraz nienaturalne (nieudane poprzednie leczenie kanałowe zakończone perforacją dna komory zęba, korzenia lub też pozostawieniem części złamanego narzędzia dentystycznego w zębie).