Czy warto wybrać licówkę porcelanową na przednie zęby?

Licówka porcelanowa to swoista „nakładka” wykonana z cienkiej warstwy wzmocnionej ceramiki umieszczana na opracowanym wcześniej zębie. Warto zaznaczyć, iż pomimo podobnych wskazań do zastosowania, licówka jest czymś innym niż tradycyjna korona. W nowoczesnej stomatologii stopniowo odchodzi się od tej metody. Powodem tego jest stosunkowo duża inwazyjność zabiegu szlifowania, oraz zniesienie nierzadko zdrowych tkanek zęba celem...

stworzenia prawidłowej adhezji oraz wypreparowania estetycznego schodka dla tradycyjnych uzupełnień protetycznych. W przypadku licówek te negatywne skutki preparacji stomatologicznej są zdecydowanie ograniczone. Jest to szczególnie cenne w przypadku zębów przednich, a więc tzw. strefy estetycznej. Szlifowaniu poddawane są tylko powierzchnie licowane, inaczej mówiąc wargowe zębów siecznych, oraz ich części styczne. Następnie w warunkach laboratoryjnych technik wykonuje indywidualnie zaprojektowane licówki napalając kolejne warstwy porcelany. Tak przygotowane uzupełnienia cementowane są na przygotowanych wcześniej zębach pacjenta. Licówki ceramiczne ze względu na swoje walory estetyczne i ograniczenie skutków ubocznych są obecnie w wielu wypadkach metodą z wyboru w poprawie estetyki zębów przednich.