Ile czasu zajmie zrobienie protezy?

Wykonywanie protezy jest zabiegiem czasochłonnym. Należy od razu rozwiać wątpliwości pacjentów, którzy oczekują uzyskania uzupełnienia protetycznego w czasie jednej wizyty. W zależności od rozległości i stopnia trudności takiej pracy potrzebne jest kilka wizyt, by odpowiednio zaprojektować i wykonać protezę. W przypadku protez ruchomych całkowitych i częściowych, w tym tych refundowanych w ramach świadczeń z Narodowego...

Funduszu Zdrowia, na wykonanie potrzeba najczęściej czterech wizyt. Na pierwszej pobierane są wyciski, czyli odbicie sytuacji w jamie ustnej pacjenta. Na kolejnej lekarz otrzymuje od technika wykonane z wosku wzorniki, na których podstawie ustala się zasięg i wysokość przyszłej pracy. Trzecia wizyta to tzw. miara. Wówczas od technika uzyskuje się ustawione już zęby, które jednak tkwią w woskowym wzorniku. Pozwala to na ocenę, zarówno przez lekarza jak i pacjenta, zarówno funkcjonalności jak i wyglądu estetycznego przyszłej protezy. Na ostatniej wizycie pacjent otrzymuje gotową protezę. Odstęp pomiędzy wizytami jest zwykle tygodniowy, ale może ulec skróceniu, jeśli technik zobowiąże się do szybszego wykonania i dostarczenia do lekarza prac na poszczególne etapy. W przypadku wykonywania protezy stałej, np. pojedynczej korony, czas skraca się do trzech wizyt. W przypadku dobrze prosperujących gabinetów prywatnych można wykonać taką koronę nawet w ciągu tygodnia. Jeśli z jakiś przyczyn się to nie uda, nie należy się martwić kwestią estetyki. Pacjent na czas wykonywania protezy zostaje bowiem zaopatrzony w koronę tymczasową, dzięki czemu brakujący ząb nie rzuca się w oczy.