Czym jest implant zębowy i kiedy powinno się go wstawić?

Z technicznego punktu widzenia implant zębowy jest sztucznym, zazwyczaj tytanowym wszczepem umieszczanym w żuchwie lub szczęce, na który nadbudowuje się koronę lub most protetyczny. W powszechnym odbiorze pod pojęciem "implant" rozumie się całą strukturę, czyli wszczep + koronę. Jest to prawdopodobnie najdroższe rozwiązanie protetyczne, jednakże warto wiedzieć, że jest również jedynym, które nie maskuje ubytku...

zębowego, ale w pełni odtwarza ząb. Założenie implantu dzieli się na trzy etapy. W dość dużym uproszczeniu etap pierwszy polega na wywierceniu w kości otworu zębodołowego, w którym zostanie wszczepiony implant. Wszczepienie może zostać poprzedzone zabiegiem augmentacji kości, polegającym na sterowanej regeneracji tkanki kostnej koniecznej do prawidłowego utrzymania się wszczepu w szczęce lub żuchwie. W kolejnym etapie implant zrasta się z kością oraz zarasta tkanką miękką, a gojenie zostaje przyspieszone przez wkręcenie specjalnej śruby, która jednocześnie uczestniczy w wymodelowaniu kształtu dziąsła. W ostatnim, trzecim etapie wstawiania sztucznego zęba, po wykonaniu odpowiednich odlewów w miejsce śruby umieszcza się łącznik protetyczny, a następnie mocuje się do niego koronę. Implant najlepiej jest wstawić tuż po stracie lub usunięciu zęba, kiedy kość, w której będzie się znajdował, nie uległa jeszcze zanikowi.