Co to są zęby mądrości?

Zęby mądrości, czyli inaczej tak zwane „ósemki” to zwyczajowa nazwa dla występujących u ludzi trzecich zębów trzonowych, czyli tych, które są usytuowane na samym końcu szczęki. Ostatni z nich charakteryzuje się dosyć dużą zmiennością i nie musi występować u każdego człowieka. To właśnie on określany jest mianem zęba mądrości. Człowiek może mieć cztery takie zęby...

czyli po jednym z każdej strony, zarówno w żuchwie, jak i w szczęce. Warto podkreślić, że zęby mądrości nie pojawiają się od razu, to jest w okresie dzieciństwa, kiedy to kształtują się zęby mleczne, czy nawet potem, kiedy około 6-7 roku życia są one zastępowane przez zęby stałe. Okres wyrzynania się zębów mądrości przypada najczęściej na okres pomiędzy 17 a 21 rokiem życia, ale nie jest to regułą, gdyż w niektórych przypadkach może to nawet potrwać do około 40 roku życia. Charakterystycznym objawem wyrzynania się zębów tego rodzaju jest ból, który niejednokrotnie bywa dosyć uciążliwy. Bywa też i tak, że „ósemki” wyrastają niecałkowicie, pod nieprawidłowym kątem lub też wcale się nie pojawiają. U człowieka są one uważane za tak zwane narządy szczątkowe. Warto podkreślić fakt, iż zęby mądrości są najbardziej – spośród całego uzębienia – narażone na próchnicę, jako że dostęp jest do nich bardziej utrudniony niżeli do pozostałych zębów, a także bardzo często zalegają tam resztki pokarmowe.