Czym różni się dentysta od stomatologa?

Dentysta i stomatolog to bardzo zbliżone do siebie określenia, które nie do końca oznaczają jednak tego samego fachowca. Dla uściślenia, dentysta to specjalista od zębów, zaś stomatolog zna się nie tylko na leczeniu zębów, ale także przyzębia, błon śluzowych, czy innych tkanek znajdujących się w jamie ustnej. Określenie „stomatolog” ma więc nieco szersze znaczenie, niż...

„dentysta”. O tych subtelnych różnicach może również świadczyć samo pochodzenie i znaczenie słów, jako że „stoma” oznacza po grecku tyle co „usta”, zaś „logia” tyle co „nauka”. Z kolei „dens” to po łacinie po prostu ząb. Powyższe rozróżnienie stosowane jest w wielu krajach, w tym także do niedawna w Polsce, jednak odkąd weszliśmy do Unii Europejskiej, zdecydowano się dokonać ujednolicenia w tym zakresie. I tak, absolwent stomatologii, który zdał egzamin państwowy jest tytułowany w Polsce jako lekarz dentysta. Obecny podział, a raczej jego brak, nie wydaje się być do końca sprawiedliwy, stąd też pojawia się wiele kontrowersji wokół tego tematu. Podsumowując, z nazewniczego i typowo formalnego punktu widzenia dentysta i stomatolog niczym się w Polsce od siebie nie różnią. W praktyce nie do końca tak jest, ponieważ wiele gabinetów przestrzega dawnych zasad, wyraźnie dostrzegając i podkreślając różnice w kompetencjach.