Czym jest radektomia zęba?

Ból jest nieprzyjemnym odczuciem, którego wolimy uniknąć. Szczególnie dokuczliwy jest ból zęba, który bardzo często promieniuje na całą głowę, dając poczucie ogromnego dyskomfortu. Bóle mogą powodować procesy zapalne. Powtarzające się stany zapalne mogą mieć swoja przyczynę w chorym korzeniu zęba, a stanowią źródło dolegliwości bólowych oraz zagrożenie utratą zęba. Wprawdzie w przypadku zapalenia korzenia...

nie ma już możliwości go uratować, ale warto podjąć próbę ocalenia zęba. Nie pozostaje wtedy nic innego, jak chory korzeń usunąć, a pozostawić pozostałe, które będą mocować ząb. Jest to zabieg radektomii zęba. Zabieg ten jest dosyć skomplikowany, a dostęp do korzenia jest utrudniony. Przed przystąpieniem do tego zabiegu, trzeba mieć również pewność, że pozostałe korzenie są zdrowe. Po jego przeprowadzeniu warto ząb odbudować. Jednak w sytuacji, gdy jest to zabieg ratujący ząb trzonowy nikt nie powinien się wahać i należy podjąć próbę, a nie spisywać ząb na straty. Miejscowe znieczulenie i szansa uratowania zęba, niemal skazanego na usunięcie, z pewnością przekonają pacjenta do radektomii. Aby uniknąć takiego stanu, polecamy zabiegi profilaktyczne i regularną kontrolę. Jednak w przypadku zaistnienia kryzysowej sytuacji radektomia zęba potrafi być ostatnią deską ratunku, gdyż utrata jednego z zębów jest z pewnością niepowetowaną stratą. Współczesna stomatologia ma więc dla nas propozycję wyjścia z sytuacji, która jeszcze do niedawna od razu skazywała na utratę zęba.