Czy zęby mogą się zregenerować?

Na dziś możliwa jest regeneracja szkliwa, niemniej jednak coraz częściej można się spotkać z naukowymi doniesieniami, że jest to możliwe również w przypadku zębiny. Oczywiście zęby same z siebie się nie zregenerują, ale już przy pomocy jakiegoś czynnika zewnętrznego – prawdopodobnie tak. Takim czynnikiem może być specjalny laser o określonych właściwościach wiązki światła. Otóż uważa...

się, że pod wpływem strumienia światła o odpowiedniej mocy i długości fali zęby zaczynają produkować zębinę i tym samym regenerować swoją strukturę.

Jak to działa?

Światło lasera jest odpowiedzialne za powstanie reaktywnych form tlenu, które odpowiadają za przesyłanie sygnałów chemicznych w komórkach. W praktyce oznacza to, że tak powstały tlen aktywuje białko pobudzające komórki do wzrostu, czyli w tym ujęciu – regeneracji zębiny. Jest to dość czasochłonny zabieg, ale faktem jest, że wystarczy nawet jeden impuls, żeby w kilkanaście tygodni pojawiła się nowa warstwa zębiny. Oczywiście im więcej impulsów, tym szybszy wzrost.

Czy metoda pozwala na zbudowanie szkliwa oraz miazgi?

Niestety nie. Szkliwo musi zostać naprawione dotychczas dostępnymi metodami. Podobnie jest z zresztą z miazgą zębową w przypadku, w którym u pacjenta zdiagnozowana zostanie próchnica w tym obszarze. Miazga się nie zregeneruje. Warto jednak pamiętać, że jest to nowa metoda, będąca dopiero w fazie testów i jeszcze minie wiele czasu, zanim trafi do gabinetów dentystycznych na całym świecie.