Inlay, overlay, onlay – co oznaczają te nazwy?

Nowoczesna stomatologia wraz z protetyką niesie za sobą wiele możliwości dotyczących wypełniania ubytków w zębach. Dzisiaj do odtworzenia zniszczonego zęba mogą zostać wykorzystane bardzo nowoczesne techniki: inlay, overlay lub onlay. Stosuje się je tam, gdzie nie jest możliwe zastosowanie wypełnień tradycyjnych. Techniki inlay, overlay lub onlay stosuje się u pacjentów, którzy wcześniej przeszli kanałowe leczenie...

Nowoczesna stomatologia wraz z protetyką niesie za sobą wiele możliwości dotyczących wypełniania ubytków w zębach. Dzisiaj do odtworzenia zniszczonego zęba mogą zostać wykorzystane bardzo nowoczesne techniki: inlay, overlay lub onlay. Stosuje się je tam, gdzie nie jest możliwe zastosowanie wypełnień tradycyjnych.

Techniki inlay, overlay lub onlay stosuje się u pacjentów, którzy wcześniej przeszli kanałowe leczenie zęba lub ich ząb został mocno zniszczony przez próchnicę. Aby w przypadku takich zmian możliwe było odtworzenie zęba, sięga się po jedno z wymienionych wypełnień.

Pierwszy etap leczenia polega na jego preparacji w czasie, której ubytek otrzymuje pożądany kształt. Kolejny krok to wykonanie wycisku, który trafia w ręce protetyka. Na jego podstawie tworzy on model uzębienia z gipsu, który jest podstawą do wykonania odbudowy zęba. Po wykonaniu odbudowy jest ona przyklejana przez dentystę specjalnym cementem adhezyjnym. Wypełnienia ta wykonuje się z materiałów ceramicznych lub z kompozytów.

Wkłady onlay, inlay lub overlay pozwalają na niemal idealne odtworzenie zniszczonego zęba. Wkład inlay pokrywa nie tylko powierzchnię żującą zęba, ale także jego guzki. Wkład onlay dodatkowo pokrywa ich szczyty. Overlay także szczyty guzków i powierzchnie przedsionkowe lub podniebienne.