Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Lek. dent. Monika Śliz

Staż podyplomowy odbyła w Miejskim Centrum Stomatologii Podgórze.

Staż specjalizacyjny odbyła w Poradni Periodontologii i Chorób Błon Śluzowych Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie uzyskując tytuł specjalisty potwierdzony Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym.

Na co dzień zajmuje się profilaktyką i leczeniem chorób przyzębia, błony śluzowej jamy ustnej.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach doskonalących.